COBOL från grunden – elevmaterial

 

Här kan du öppna Övningdokument till kursen.

 

Ladda ner Artikelregister här.

Ladda ner Artikelgrupper här.

För att spara dessa båda filer, så öppnad du anteckningar (notepad.exe) och kopierar från websidan till dokumentet.Spara dokumentet i mappen C:\COBOLKURS. Välj själv lämpligt namn.

 

 

Du kan ladda ner ett z/OS Job för att skapa ett VSAM KSDS. Klicka här.

Kopiera från websidan till en medlem i ditt JCL-bibliotek i z/OS. SKicka sedan jobbet för exekvering.

 
Extra övningar
 

 

 
företagsinfo

cobol-kurs MONITOR IT-utbildning
Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se


 
 
 
 
 "All rights reserved
Copyright © 2019
MONITOR IT-utbildning