AP17 – Bättre COBOL

Framsida-AP17

Deltagare

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare, som inte har arbetat med programmering under en tid, och vill aktualisera, förbättra och bekräfta sina vilande kunskaper i COBOL. Kursen vänder sig inte till de som arbetar dagligen med COBOL-programmering.

Kursmål

Kursens huvudmål är att ge deltagarna :

 • kunskaper om COBOL-språkets uppbyggnad, struktur och innehåll.
 • kunskaper om utökningar genom COBOL –85 standarden.
 • kunskaper om utökningar genom tillägg till standarden –89.
 • kännedom om COBOL 2002 standarden.

Förkunskaper

Kunskaper om COBOL-programmering.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska. Kursinnehållet motsvarar innehållet i kursen AP15 – COBOL från grunden, där vissa grunder är utelämnade och andra områden behandlas mer ingående. Dessutom tillkommer ytterligare några avsnitt. Kursen behandlar ej DL/I och DB/2. För utbildning inom DL/I och DB2/SQL  hänvisas till kurserna DB15 samt DR16.  Kursen innehåller ej hantering av XML.

Innehåll

   • Bakgrund och standard
    Från 1959 till 2016.
   • COBOL-språkets grunder
    Grundläggande struktur, kodningsformat, Environment Division, Input-Output Section, Configuration Section, Data Division, File Section, Linkage Section, Working-Storage Section, Local-Storage Section, Procedure Division etc.
   • Variabler och konstanter
    Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.
   • Beräkningar och aritmetik
    Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.
   • Flytta och redigera
    Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer,
    flytta motsvarande element, skapa strängar, initiera strängar.
   • Paragrafer och slingor
    Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.
   • Villkor och utvärderingar
    Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate,
    villkorsvariabler.
   • Tabeller och strukturer
    Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller,
    tabeller i tabeller.
   • Sekvensfiler, Indexerade filer
    Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
   • Mera om tabeller
    Deklarera tabeller, initiera tabeller, seriell sökning, binär sökning.
   • Lagringsformer
    Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, Comp, Comp-3, Comp-5,.. 
   • Subprogramanrop
    Huvudprogram, Subprogram, Parameteröverföring, Exekveringsparametrar, Nästlade program, Direct Contained Program, Indirect Contained Program, Common Program Attribute, Local vs. Global Data, External Data, Initial Program Attribute.
   • Inbyggda funktioner
    Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner: Gregorian Date, Julian Date, Integer Date, Integer-Of-Date, Date-Of-Integer, Integer-Of-Day, Day-Of-Integer, Date-To YYYYMMDD,m.fl.
    Stränghantering: Length, Lower-Case, Upper-Case, Reverse, m.fl.
   • Sortering
    Översikt, Sort-procedurer, Release, Return…
   • Adresser och Pekare
    Basadresser, Tilläggsadresser, Address Of, Pointer, Set.
   • Language Environment, LE
    Översikt, Callable Services, Call Syntax,…
   • Cobol-2002
    Syntaxregler, Datatyper, Exit, Dynamiska tabeller, Validering, Initiering, Villkorad kompilering, Egna funktioner, m.m.

 

   • Övningar
    Kursen innehåller olika övningar, där varje övning består av ett flertal uppgifter för att prova/använda olika konstruktioner och språkelement.

 

Kurslängd

3-4 dagar beroende på målsättning och omfattning av övningsuppgifter.

Kurspris

Kursen offereras separat.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige