DM01 – Datamodellering från grunden

 

Deltagare

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare under utbildning.

Kursmål

Kursens huvudmål är:

 • kunna tolka, förstå och skapa en datamodell
 • få kännedom om de grundläggande stegen för att ta fram en datamodell
 • känna till begrepp som ett-till-många, många-till-många
 • känna till olika typer av objekt
 • känna till och kunna tillämpa de första fyra normalformerna
 • känna till begrepp som primärnyckel, främmande nyckel, kandidat nyckel, alternativnyckel, surrogatnycklar
 • känna till olika sätt att modellera och dess för och nackdelar
 • få kännedom om hur datamodeller kan kombineras med processer för att täcka in databehov i verksamheten.

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Introduktion
  Beskrivningavsnitt1
 • Avsniitt2
  Beskrivning avsnitt2
 • Avsniitt3
  Beskrivning avsnitt3
 • Avsniitt4
  Beskrivning avsnitt4
 • Avsniitt5
  Beskrivning avsnitt5
 • Övningar
  Beskrivning avsnitt6

Kurslängd

Kursen ges endast som delmoment vid längre utbildning.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige