Tjänster

Våra kurser levereras oftast som företagsintern utbildning, hos dig på ditt företag.
Klicka här om du vill veta mer.

Vissa av våra kurser är öppna kurser och genomförs i våra lokaler. Vi har f.n endast ett fåtal schemalagda kurser. Du kan läsa mer om detta här.

Du kan även själv bestämma datum för ett kurstillfälle. Läs lite mer här.


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige