DR17 – DB2/SQL för COBOL-programmerare

Framsida-DR17

Deltagare

COBOL-programmerare under utbildning.

Kursmål

 • kunna skriva COBOL-program som använder SQL
 • kunna formulera olika SQL-uttryck
 • kunna använda statisk SQL i ett COBOL-program
 • kunna kompilera och binda ett COBOL-program och förstå innebörden av de olika stegen
 • förstå begreppen plan, paket, collection och DBRM

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden. Kursen kräver även tidigare kunskaper om SQL-språket motsvarande innehållet i kursen DR02 SQL från grunden.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Relationsdatabaser repetition
  Grunder
 • SQL – grunder repetition
  Select; enkla och mer komplexa, join och outer join, subselecter och in-konstruktioner, union och intersect, except, group by med having etc.
 • Case
  Användning i SQL respektive programhantering
 • Null
  Problem och hantering i program
 • SQL – uppdatering
  Delete, Insert och Update
 • Programpreparering – kompilering
  DB2 precompile, Bind, DBRM, Paket och Collection
 • DB2 i COBOL-program, beskrivningar
  DCLGEN, Include för tabellbeskrivningar, SQLCA
 • DB2 SQL i Cobolprogram
  Cursor, Hostvariabler, EXEC SQL, Nullhantering, SQLSTATE
 • Bläddringsbar Cursor
  Orientering om Scrollable Cursor
 • Triggers
  Programmering i databasen, typer av triggers och hur de används
 • Unit of Work
  COMMIT, ROLLBACK och Loggning
 • Uppbyggnad av batchar med COMMIT
  Återpositionering vid återstart samt genomgång av Commit-frekvens i batch
 • Felhantering
  SQLSTATE och felmeddelanden, vad skall visas vid fel
 • TABLESPACE och Index
  Hur data lagras och var nya rader hamnar
 • Vad är CLUSTER och partitionerade Space
 • Utilities: LOAD, REORG och RUNSTATS
  Användning tillsammans med eller i stället för program med exempel och övning
 • Prestanda
  Skillnader vid ändring av fåtal eller många rader
 • CODEPAGE och nationella tecken (å,ä,ö)
  Orientering om problem
 • Online kontra Batch
  Orientering om pseudokonversation och uppdateringar
 • Övningar
  Praktiska övningar i SQL samt COBOL-programmering

Kurslängd

5 dagar.cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige