Kurs på begäran

 

Ett problem som ofta dyker upp, när man söker efter en öppen kurs, är att datumet ej passar.

Du kan nu få ett nytt kurstillfälle arrangerat när det passar dig.

 

kalender

Om du bokar två (2) deltagare eller fler så kan du gå på kurs vid en tidpunkt som bättre passar din kalender. Helt utan extra kostnad.

Du betalar endast ordinarie pris för minimum två kursplatser. Har du även önskemål om speciell kursplats så försöker vi tillgodose detta.

Kontakta oss angående tid och plats för ett nytt kurstillfälle.

Vi förbehåller oss rätten att låta andra elever deltaga på detta extra schemalagda kurstillfälle.
Skulle du inte ha två deltagare att boka, så kan du alltid meddela ditt intresse, så arrangerar vi ett schemalagt kurstillfälle när vi har fått in tillräckligt med intresseanmälningar.

 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige