Cobolakademin

 

Riktiga COBOL-programmerare!

 

7440AE75-0962-4CF3-9931-25211C93B693

Cobolskademin är en längre yrkesutbildning för de som vill bli riktiga COBOL-programmerare och arbeta i IBM z/OS stordatormiljö.

Deltagarna förväntas inte ha några kunskaper om programmering och inte heller om z/OS.

De olika kursmomenten består av några idag väl fungerande kurser hos Cobolskolan Sverige, som med smärre förändringar anpassats för att  bättre passa in i denna längre grundutbildning för blivande COBOL-proffs.

Förändringar kan vara av typen ytterligare teoriavsnitt, förändrade, utökade eller tillagda praktiska övningar, förändrad tidsdisposition.

Utbildningen avslutas med ett mer omfattande praktikfall, där kursdeltagarna, utifrån givna förutsättningar och specifikationer, kommer att utveckla och programmera delar av ett nytt system, och på dettta sätt praktisera sina kunskaper som inhämtats från de tidigare kursavsnitten.

 

Kursinnehåll

 

 • z/OS med TSO/ISPF från grunden                                           < Visa >            2d
 • COBOL från grunden                                                                < Visa >           7 d
 • z/OS JCL och Utilities från grunden                                          < Visa >           5 d
 • VSAM från grunden                                                                    <Visa>            1 d
 • Programmeringsövningar COBOL                                                                    5 d
 • DL/I från grunden                                                                      < Visa >           3 d
 • SQL från grunden                                                                      < Visa >          3 d
 • DB2/SQL för COBOL-programmerare                                      < Visa >           5 d
 • Programmeringsövnigar  COBOL/SQL                                                             4 d
 • Praktikfall, grupparbete                                                                                    10 d
 • Repetition, egen tid                                                                                           5 d
 • . . . . .
 • . . .

 

Kursplanering

 

Cobolskolans kurser är uppbyggda i olika teorisvasnitt. Efter varje teoriavsnitt finns Övningar, ofta med flera Uppgifter.

Detta innebär att en utbildningsdag består av flera teori/övnings-moment.
Med tanke på utbildningens omfattning, så finns det anledning att återkommande ge utrymme för ’egentid’ i utbildningsplaneringen.
Denna tid är avsedd att användas för:

 • Ytterligare diskussioner med övriga kursdeltagare och kursledare
 • Repetition av genomgångna teoriavsnitt
 • Finslipning, korrigering eller komplettering av gjorda övningar
 • Läsning av kurs- och referenslitteratur

 

Kursinnehållet kan anpassar och förändras för att ännu bättre passa det enskilda företaget.

 

Lärare

 

 • Peter Sterwe, Cobolskolan Sverige, kursansvarig
 • Nils-Olov Wessel, Cobolskolan Sverige
 • Anders Kemmler, Dynamant
 • Systemutvecklare, Dynamant

 

Övrigt

 

Kursen genomförs tillsammans med Dynamant AB, som grundades 2006 och är Sveriges ledande konsultbolag på applikationsutveckling inom IBM Stordator/Mainframe.

För mer information, se Dynamant.se

 

Kontakta oss för ytterligare information.

 

 

 

FC85BC31-4DDF-4A59-B5AA-4F546D70D56B

Hopper-59

 

 

 
företagsinfo

cobol-kurs MONITOR IT-utbildning
Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se


 
 
 
 
 "All rights reserved
Copyright © 2019
MONITOR IT-utbildning