CA01 – Cobolakademin

 

Professionella COBOL-programmerare!

 

 

7440AE75-0962-4CF3-9931-25211C93B693

Cobolakademin är en längre yrkesutbildning för de som vill utbilda sig till COBOL-programmerare och arbeta i IBM z/OS stordatormiljö.

Deltagarna förväntas inte ha några kunskaper om programmering och inte heller om z/OS.

De olika kursmomenten består av några idag väl fungerande kurser hos Cobolskolan Sverige, som med smärre förändringar anpassats för att  bättre passa in i denna längre grundutbildning för blivande COBOL-proffs.

Förändringar kan vara av typen ytterligare teoriavsnitt, förändrade, utökade eller tillagda praktiska övningar, förändrad tidsdisposition.

Utbildningen avslutas med ett mer omfattande praktikfall, där kursdeltagarna, utifrån givna förutsättningar och specifikationer, kommer att utveckla och programmera delar av ett nytt system, och på dettta sätt praktisera sina kunskaper som inhämtats från de tidigare kursavsnitten.

 

Kursinnehåll

Tryck på < Visa > för att komma till kursbeskrivningen för varje enskild delkurs.

 • z/OS med TSO/ISPF från grunden    < Visa > 2d
 • COBOL från grunden     < Visa > 7 d
 • z/OS JCL och Utilities från grunden    < Visa > 5 d
 • VSAM från grunden     <Visa> 1 d
 • JSP – en orientering      1 d
 • Programmeringsövningar COBOL    5 d
 • DL/I från grunden      < Visa > 3 d
 • Systemutveckling, teori     1 d
 • SQL från grunden       < Visa >  3 d
 • DB2/SQL för COBOL-programmerare      < Visa >  5 d
 • Programmeringsövningar  COBOL/SQL     4 d
 • Systemutveckling, praktik     1 d
 • Praktikfall, grupparbete        10 d
 • Repetition, egen tid
 • IMS Transaction Manager – en orientering 0,5 d
 • MQ – en orientering 0,5 d
 • . . . . .
 • . . .

Total omfattning 40-50 kursdagar beroende på upplägg.

Tillval, extern utbildning från Arrow ECS Education / IBM

 • An Introduction to the z/OS Environment (IBM)   <Visa>    2 d
 • Technical Introduction to IBM MQ (IBM)   <Visa>      1 d
 • IMS Fundamentals (IBM) (Modifierad, 3 d )   < Visa >      1-2 d
 • IMS Transaction Manager Application Programming (IBM)   < Visa >   2 d

Totalt antal dagar extern utbildning 6-7 d

 

Kursplanering

 

Cobolskolans kurser är uppbyggda i olika teorisavsnitt. Efter varje teoriavsnitt finns övningar, ofta med flera uppgifter.

Detta innebär att en utbildningsdag består av flera teori/övnings-moment.
Med tanke på denna utbildnings omfattning, så finns det anledning att återkommande ge utrymme för ’egentid’ i utbildningsplaneringen.
Denna tid är avsedd att användas för:

 • Ytterligare diskussioner med övriga kursdeltagare och kursledare
 • Repetition av genomgångna teoriavsnitt
 • Finslipning, korrigering eller komplettering av gjorda övningar
 • Läsning av kurs- och referenslitteratur

 

Kursinnehållet kan anpassar och förändras för att ännu bättre passa det enskilda företaget.

Omfattningen i dagar är vår rekommendation, men kan anpassas vid överenskommelse.

 

Lärare

 

 • Peter Sterwe, Cobolskolan Sverige, kursansvarig
 • Nils-Olov Wessel, Cobolskolan Sverige

 

Kontakta oss för ytterligare information.

 

 

 

FC85BC31-4DDF-4A59-B5AA-4F546D70D56B

Hopper-59

 

 

 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige