AP15 – COBOL från grunden


Deltagare

Kursen vänder sig till blivande COBOL-programmerare.

Kursmål

Kunna skriva COBOL batchprogram som innehåller de vanligaste språkelementen.

Förkunskaper

Det är givetvis fördelaktigt om du har någon erfarenhet av programmering i ett annat programspråk, men detta är inget  krav.

Allmänt

Kursen är ej plattformsberoende.
Kursmaterialet är skrivet på svenska. 

 

Innehåll

 • Introduktion till COBOL-programmering
  Programmering översikt, applikationsutveckling, COBOL i grunden, COBOL-versioner, strukturerad programmering, programexempel.
 • COBOL-språkets grunder
  Grundläggande struktur, kodningsformat, Divisioner.
 • Variabler och konstanter
  Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.
 • Beräkningar och aritmetik
  Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute, felhantering.
 • Strukturer och strängar
  Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer,
  flytta motsvarande element, skapa strängar, dela upp strängar, undersöka och förändra strängar, initiera strängar och grupper.
 • Paragrafer och slingor
  Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform, Exit-konstruktioner.
 • Villkor och utvärderingar
  Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate,
  villkorsnamn och villkorsvariabler.
 • Datastrukturer och tabeller 
  Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller, tabeller i tabeller.
 • COBOL-filer
  Allmänt om filtyper; sekvensfiler, indexerade filer, relativa filer .
 • Sekvensfiler
  Select, File Description, Open-Close, Read, Write m.m.
 • Indexerade filer
  Select, File Description, Open-Close, Read, Write, Rewrite m.m.
 • Söka i tabeller
  Deklarera tabeller, initiera tabeller, söka tabeller, allokera utrymme till tabeller, sortera tabeller.
 • Lagringsformer
  Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, m.m.
 • Subprogramanrop
  Huvudprogram, subprogram, parameteröverföring, exekveringsparametrar, inbakade program.
 • Inbyggda funktioner
  Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner.
 • Sortering, samsortering *
  Sorteringsfil, sorteringsbegrepp, sortering, Input procedur, Output procedur, samsortering, Output procedur.
 • Adresser och pekare *
  Basadress, tilläggsadress, Address of Special Register, pekare, tilldela adress till pekare, Working-Storage, Linkage Section.
 • Language Environment, LE *
  Översikt, LE-anpassade program, LE-tjänster, programexempel.
 • Dynamisk filallokering *
  Översikt filallokering, Environment variables, setenv(), CEEENV, BPXWDYN, programexempel.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med
  genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande
  programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt.

 

 • Note *
  Avsnitt markerade med *, endast som ref vid kurslängd 5 dagar.

 

Kurslängd

5 dagar.

Kurspris

Se < Kursschema >.

 


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige