AP15 – COBOL från grunden
Deltagare

Kursen vänder sig till blivande COBOL-programmerare.

Kursmål

Kunna skriva COBOL batchprogram som innehåller de vanligaste
språkelementen.

Förkunskaper

Det är givetvis fördelaktigt om du har någon erfarenhet av programmering i ett annat programspråk, men detta är inget  krav.

Allmänt

Kursen är ej plattformsberoende.
Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Introduktion till COBOL-programmering
  Programmering översikt, applikationsutveckling, COBOL i grunden, COBOL-versioner, strukturerad programmering, programexempel.
 • COBOL-språkets grunder
  Grundläggande struktur, kodningsformat, Divisioner.
 • Variabler och konstanter
  Variabler, gruppering, deklarationer, redigering, konstanter.
 • Beräkningar och aritmetik
  Add, Subtract, Divide, Multiply, Compute.
 • Flytta och redigera
  Flytta dataelement, flytta dataelement i strukturer, flytta hela strukturer,
  flytta motsvarande element, skapa strängar.
 • Paragrafer och slingor
  Paragrafer, Out-Of-Line Perform, In-Line Perform.
 • Villkor och utvärderingar
  Enkla villkor, sammansatta villkor, If-Then-Else-End-If, Evaluate,
  villkorsvariabler.
 • Tabeller och strukturer
  Omdefinition, deklarera tabeller, initiera tabeller, referera tabeller,
  tabeller i tabeller.
 • Sekvensfiler
  Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
 • Indexerade filer
  Select, File Description, Open-Close, Read, Write.
 • Söka i tabeller
  Deklarera tabeller, initiera tabeller, söka tabeller.
 • Lagringsformer
  Alfanumeriskt, numeriskt, teckenformat, decimalt, binärt, m.m.
 • Subprogramanrop
  Huvudprogram, subprogram, parameteröverföring, exekveringsparametrar, inbakade program.
 • Inbyggda funktioner
  Syntaxregler och användning, datum- tid- och sträng-funktioner.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera små programmeringsövningar i samband med
  genomgång av de olika kursavsnitten, men har också en mer omfattande
  programmeringsövning som omfattar kursens samtliga teoriavsnitt.

 

Kurslängd

5 dagar.

Kurspris

Se < Kursschema >.

 


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige