DC15 – CICS programmering från grundenB137BA6F-B485-402F-B30F-4EDF5BFED4B4

Deltagare

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare som skall använda CICS
Transaction Server som applikationsmiljö.

Kursmål

Kunna skriva COBOL CICS-program som innehåller de vanligaste EXEC CICS-anropen för att läsa och skriva till terminaler, kommunicera med andra program samt hantera dialoger med kommunikationsarea eller kanaler och Basic Mapping Support, BMS, läsa och skriva filer, använda Temporary Storage-köer m.m.

Förkunskaper

Kunskaper i COBOL motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska eller engelska.

Innehåll

 • Applikationsmiljö
  Översikt av CICS-funktioner och begrepp.
 • Resursbeskrivningar
  En introduktion till resursbeskrivningar med CEDA.
 • Master Terminal
  En beskrivning av hur masterterminaltransaktionen CEMT kan
  användas för att påverka status och tillgänglighet av resurser.
 • Terminal Control
  Genomgång av kommandon för att läsa och skriva data mot terminal, placera markör m.m.
 • Program Control
  Kommandon för att kommunicera med andra program, t.ex. LINK,
  XCTL samt Return.
 • Basic Mapping Support I
  En beskrivning av 3270-funktioner och egenskaper, mappar och
  mapset, mapgenerering, fysiska och symboliska mappar, Send- och
  Receive-kommandon med tillvalsparametrar, hantering av
  funktionetangenter, m.m.
 • Pseudokonversation
  Beskrivning av hur dialoger konstrueras, hur kommunikationsarean DFHCOMMAREA används för att överföra information mellan olika program.
 • Channel och Container
  Beskrivning av hur information kan överföras mellan olika program med behållare, CONTAINER,  i en namngiven eller underförstådd kanal, CHANNEL, eller med transaktionskanalen DFHTRANSACTION.
 • File Control
  En genomgång av kommandon för att läsning, skrivning och annan
  förändring av VSAM-dataset.
 • Temporary Storage
  En genomgång av kommandon för att skapa och manipulera Temporary
  Storage-köer och dataelement.
 • Interval Control
  Kommandon för att starta asynkrona transaktioner, med eller utan data, omgående eller senare.
 • Transient Data
  En genomgång av kommandon för att skapa och manipulera Transient Data
  Destinationer.

 • Basic Mapping Support II
  Konstruktion av bläddringsprogram med BMS inbyggda funktioner och egen hantering av sidor.
 • Execution Diagnostic Facility
  Hur används den inbyggda debuggern för att lösa programmeringsfel.

 

 • Övningar
  Kursen innehåller flera programmeringsövningar med menyprogram och underhåll av personregister, bläddringsfunktioner, asynkron bearbetning m.m.

 

Kurslängd

4-5 dagar.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige