DC15 – CICS programmering från grunden

Deltagare

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare som skall använda CICS
Transaction Manager som applikationsmiljö.

Kursmål

Kunna skriva COBOL CICS-program som innehåller de vanligaste anropen för
att läsa och skriva till terminaler, kommunicera med andra program samt
hantera dialoger med kommunikationsarea och Basic Mapping Support, BMS,
läsa och skriva filer, använda TS-köer m.m.

Förkunskaper

Kunskaper i COBOL motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Applikationsmiljö
  Översikt av CICS-funktioner och begrepp.
 • Resursbeskrivningar
  En introduktion till resursbeskrivningar med CEDA.
 • Master Terminal
  En beskrivning av hur masterterminaltransaktionen CEMT kan
  användas för att påverka status och tillgänglighet av resurser.
 • Terminal Control
  Genomgång av kommandon för att läsa och skriva data mot terminal, placera markör m.m.
 • Program Control
  Kommandon för att kommunicera med andra program, t.ex. LINK,
  XCTL samt Return.
 • Basic Mapping Support I
  En beskrivning av 3270-funktioner och egenskaper, mappar och
  mapset, mapgenerering, fysiska och symboliska mappar, Send- och
  Receive-kommandon med tillvalsparametrar, hantering av
  funktionetangenter, m.m
 • Pseudokonversation
  Beskrivning av hur dialoger konstrueras, hur kommunikationsarean
  används för att överföra information mellan olika task och inom samma
  task.
 • File Control
  En genomgång av kommandon för att läsning, skrivning och annan
  förändring av VSAM-dataset.
 • Temporary Storage
  En genomgång av kommandon för att skapa och manipulera Temporary
  Storage-köer och dataelement.
 • Interval Control
  Kommandon för att starta asynkrona transaktioner, med eller utan data, nu eller senare.
 • Transient Data
  En genomgång av kommandon för att skapa och manipulera Transient Data
  Destinationer.

 • Basic Mapping Support II
  Konstruktion av bläddringsprogram med BMS inbyggda funktioner och
  egen hantering av sidor.
 • Synkronisering
 • En översikt av funktioner för att synkronisera asynkrona transaktioner.
 • Execution Diagnostic Facility
  Hur används den inbyggda debuggern för att lösa programmeringsfel.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera programmeringsövningar med menyprogram och underhåll av personregister, bläddringsfunktioner, asynkron bearbetning m.m.

 

Kurslängd

5 dagar.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige