OS53 – z/OS med TSO/ISPF från grunden


Deltagare

Kursen vänder sig till alla som skall arbeta i IBM z/OS miljö t.ex.
programmerare, operatörer och systemövervakare samt systemtekniker.

Kursmål

Få kännedom om stordatorn och dess subsystem, kunna använda
ISPF för att skapa, redigera och hantera olika filer, bibliotek och data, samt ha en
förståelse för TSO-miljön och dess kommandon.

Förkunskaper

Allmänna kunskaper om datorer och datasystem.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • z/OS MVS översikt
  Översikt, sammankoppling, minneshantering, avbrottshantering,
  jobbhantering, programexekvering, system och subsystem, datalagring
  och dataset, lagringsformer.
 • Introduktion till TSO/ISPF
  TSO, Time Sharing Option, ISPF,Interactive System Productivity
  Facility, panelöversikt, navigering, inställningar, hjälp.
 • Säkerhetssystemet
  RACF, Resource Access Control Facility, användare profiler och
  grupper, resursprofiler och behörighetskontroll.
 • ISPF – skapa data
  Logiska och fysiska poster, postformat och blockning,
  namnsättningsregler, skapa sekvensfil, skapa bibliotek; PDS, PDSE,
  skapa VSAM KSDS.
 • ISPF – editera data
  Edit- befintliga medlemmar, -nya medlemmar, editorprofil, bläddring,
  primärkommandon, radkommandon.
 • TSO översikt
  Översikt, kommandosyntax, syntaxdiagram, hjälp, kommandon,
  kommandoprocedurer.
 • Introduktion till Jobb och JCL
  Översikt, Job Control Language, System Display and Search Facility.
 • Övningar
  Kursen innehåller övningar i samband med varje kursavsnitt, där varje
  övning innehåller ett flertal övningsuppgifter.

 

Kurslängd

2 dagar.

Kurspris

Se < Kursschema >.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige