AP65 – VSAM från grunden

Deltagare

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare som skall använda VSAM för
datalagring.

Kursmål

Kunna använda IDCAMS för att skapa olika typer av VSAM-dataset och index.
Kunna använda VSAM i COBOL-program.

Förkunskaper

Kunskaper i COBOL motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Översikt
  Relative Record Dataset RRDS , Entry Sequenced Dataset ESDS, Key Sequenced Dataset KSDS och Alternate Index AIX.
 • Filstrukturer
  Kataloger, Control Interval, Control Area, RRDS, ESDS, KSDS, Primärt Index, Sekundärt Index.
 • Access Method Services, IDCAMS
  JCL-krav, Define Cluster, Listcat,Alter, Delete, Repro, Print,Define AlternateIndex, Path,Export, Import.
 • Programmering

RRDS – Select och FD,  läsning, skrivning, återskrivning, JCL .

ESDS – Select och FD,  läsning, skrivning, återskrivning, JCL .

KSDS – Select och FD,  sekvensläsning, direktläsning, skrivning, återskrivning,       radering, läsning från viss nyckel, JCL.

AIX – Select och FD, Open, sekvensläsning, direktläsning, skrivning, återskrivning,   radering, läsning från viss nyckel, JCL.

 • Övningar
  Kursen innehåller flera praktiska övningar, både IDCAMS och COBOL-programmering.

 

Kurslängd

Kursen ges ej som separat kurs, utan kan ingå i större utbildning som delavsnitt.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige