DR02 – SQL från grunden

Framsida-DR02

 

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig att formulera olika typer av SQL-uttryck.

Kursmål

Kunna formulera SQL-uttryck för att läsa och manipulera information i en relationsdatabas samt känna till grunderna i uppbyggnaden av en relationsdatabas och dess tabeller.

Förkunskaper

Vana vid att använda datorer.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Databasmodeller
  Relations- hierarkiska- nätverks- och objektorienterade databasmodeller
 • Datamodellering
  Kort om datamodellering, objekttyper, termer och nyckeltyper
 • Läsa och förstå modeller
  Genomgång av skilda notationssätt
 • Termbeskrivning – Repository
  Förstå hur man läser
 • Mängdlära
  Övergripande beskrivning
 • Relationsteorin
  Beskrivning av huvudblocken struktur, integritet och manipulation
 • Null
  Vad är det
 • SQL – DDL
  Data Definition Language, tabeller och index
 • SQL
  Select; enkla och mer komplexa, Join och Outer Join, Subselecter och In-konstruktioner, Exists, Union och Intersect, Except, Group by med Having. Inner och Outer Join
 • SQL – Uppdateringar
  Delete, Insert, Update samt Merge
 • SQL – DCL
  Data Control Language, behörigheter, Grant, Revoke
 • Avancerad SQL
  Common table expression (with), Sequence, Distinct type, User-defined function, Stored procedure
 • Övningar
  Praktiska övningar i SQL mot befintliga databastabeller samt i egna nyskapade

 

Kurslängd

3 dagar.

Kurspris

Se < Kursschema >.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige