DR02 – SQL från grunden

 

Deltagare

Kursen vänder sig till alla som behöver lära sig att formulera olika typer av SQL-uttryck.

Kursmål

Kunna formulera SQL-uttryck för att läsa och manipulera information i en relationsdatabas samt känna till grunderna i uppbyggnaden av en relationsdatabas och dess tabeller.

Förkunskaper

Vana vid att använda datorer.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Databasmodeller
  Relations- hierarkiska- nätverks- och objektorienterade databasmodeller
 • Datamodellering
  Kort om datamodellering, objekttyper, termer och nyckeltyper
 • Mängdlära
  Övergripande beskrivning
 • Relationsteorin
  Beskrivning av huvudblocken struktur, integritet och manipulation
 • SQL – DDL
  Data Definition Language, tabeller och index
 • SQL – DML Grunder
  Data Manipulation Language, Select, Order By, Union, Union All, In, operatorer, Between, Like, Is Not, Inne Join
 • SQL – DML Funktioner
  Kolumn- och scalarfunktioner, Group By, Having, konkatenering, subselect, nullhantering
 • SQL – DML Uppdateringar
  Delete, Insert och Update
 • SQL – DCL
  Data Control Language, behörigheter, Grant, Revoke
 • SQL – DML Påbyggnad
  Outer Join, Case, Table Expressions
 • Övningar
  Praktiska övningar i SQL mot befintliga databastabeller

 

Kurslängd

3 dagar.


 
företagsinfo

cobol-kurs MONITOR IT-utbildning
Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se


 
 
 
 
 "All rights reserved
Copyright © 2018
MONITOR IT-utbildning