DB25 – Checkpoint, Commit och Restart

 

Deltagare

Kursen vänder sig till COBOL-programmerare och systemerare som arbetar med DB2, DL/I och IMS-Batchprogram.

Kursmål

Känna till varför Checkpoint/Commit måste användas i program.

Veta när Commit respektive Checkpoint skall användas.

Känna till skillnaden mellan ett BMP-program och ett DL/I-program.

Ge information om hur program kan designas och kodas.

 

Förkunskaper

Allmänna kunskaper och DB2, DL/I och IMS.

Allmänt

Vid batchbearbetningar kan körtiderna ibland bli väldigt långa och det s.k batchfönstret har en tendens att bli allt mindre. Behovet av att köra batchprogram under dagtid ökar och är för de flesta företag en realitet idag. Den här kursen går in på de problem som kan uppstå då tunga batchprogram går in och konkurrerar med online transaktioner och hur man hanterar den lösning som finns. Kursen går igenom när man skall använda checkpoint och när commit skall användas. Olika tekniker för att hantera programlogiken presenteras och förslag på hur dessa kan kodas ges. Kursen beskriver olika typer av IMS-regioner.

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Översikt
  En översikt av transaktionssystem, loggar, låsningar och återstart
 • Vad är Checkpoint

 • Vad är Commit

 • Vad händer i mitt Program
  En beskrivning av vad som händer i mitt program när jag utför Checkpoint/Commit.
 • Återstart av applikationprogram
  Hur återstartar jag ett program som tidigare utfört Checkpoint/Commit.
 • BMP-program och GSAM-databaser
  Vad krävs för att kunna använda GSAM-databaser.
 • Övningar
  Kursen innehåller flera programmeringsövningar.

 

Kurslängd

1 dag.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige