DR16 – DB2 programmering workshop

 

Deltagare

COBOL-programmerare under utbildning.

Kursmål

Kursens huvudmål är att:

 • kunna skriva COBOL-program som använder SQL
 • kunna tolka en datamodell och olika nyckeltyper
 • förstå relationslärans uppbyggnad
 • känna till och kunna använda olika datatyper
 • kunna formulera olika SQL-uttryck
 • kunna använda statisk SQL i ett COBOL-program
 • kunna kompilera och binda ett COBOL-program och förstå innebörden av de olika stegen
 • förstå begreppen plan, paket, collection och DBRM
 • känna till och kunna använda  några utility-program samt DB2-kommandon
 • förstå hur innehållet i en DB2-tabell påverkas vid onormalt programslut

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande innehållet i kursen COBOL från grunden.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Databasmodeller
  Relations- hierarkiska- nätverks- och objektorienterade databasmodeller
 • Datamodellering
  Kort om datamodellering, objekttyper, termer och nyckeltyper
 • Mängdlära
  Övergripande beskrivning
 • Relationsteorin
  Beskrivning av huvudblocken struktur, integritet och manipulation
 • SQL – DDL
  Data Definition Language, tabeller och index
 • SQL – DML Grunder
  Data Manipulation Language, Select, Order By, Union, Union All, In, operatorer, Between, Like, Is Not, Inne Join
 • SQL – DML Funktioner
  Kolumn- och scalarfunktioner, Group By, Having, konkatenering, subselect, nullhantering
 • SQL – DML Uppdateringar
  Delete, Insert och Update
 • SQL – DCL
  Data Control Language, behörigheter, Grant, Revoke
 • SQL – DML Påbyggnad
  Outer Join, Case, Table Expressions
 • COBOL-beskrivningar
  DCLGEN, Include av tabellbeskrivning, SQLCA och beskrivning av DB2-katalogen
 • Embedded SQL
  Cursor, hostvariabler, EXEC SQL, nullhantering, SQLSTATE, ROLLBACK och COMMIT, DSNTIAR och GET DIAGNOSTICS
 • Bläddringsbara Markörer
  Beskrivning och användning av scrollable cursors
 • Programpreparering
  DB2 Precompile, bind, DBRM, paket och planer
 • Utilities och DB2-kommandon
  En kort orientering, t.ex LOAD-utility
 • Övningar
  Praktiska övningar i SQL samt COBOL-programmering

Kurslängd

5 dagar.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige