AP15

COBOL från grunden – elevsida

 

Böcker i PDF-format

Beginning COBOL for Programmers [Apress] >

Mainframe COBOL [Murach] >

<Mastering COBOL Programming [MAC Millan] >

<Sams Teach Yourself COBOL in 24 hours [MAC Millan] >

<Learning COBOL [Stack Owerflow] >

 

Länkar

<COBOL tutorial [Ibmmainframer.com] >

< COBOL manualer  [IBM] >

< COBOL kurs  [University of Limerick] >

< Vista 3270 Installationsfil [Cobolskolan] >

< Vista 3270 Konfigurationsfil [Cobolskolan] >

< Vista 3270 Tangentbordsfil [Cobolskolan] >

< ISPF Edit Commands [Cobolskolan] >

< Kap05-ISPF – editera data [Cobolskolan] >

JCL-filer

cobcomp

cobexec

ArtGrp

Övningar

AP15-Övningar-v22.1

Artreg

Lösningar

AP15-Ovn5

AP15-Ovn6   AP15-Ovn62

AP15-Ovn71

AP15-Ovn81  AP15-Ovn82  AP15-Ovn83  AP15-Ovn84  AP15-Ovn85

AP15-Ovn91  AP15-Ovn92  AP15-Ovn93

AP15-Ovn101

AP15-Ovn111

AP15-Ovn121

AP15-Ovn131  AP15-Ovn132

AP15-Ovn141  AP15-Ovn142

AP15-Ovn151  AP15-Ovn152

AP15-Ovn161

AP15-Ovn171

AP15-Ovn181  AP15-Ovn18TAB

AP15-Ovn191

AP15-Ovn201

 

 

 

 

 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige