DR19 – DB2 prestanda och optimal SQL

Kurs på begäran

Deltagare

Kursen vänder sig till.DBA, systemerare och programmerare.

Kursmål

Kursens huvudmål är att ge:

 • kunskap om DB2s interna uppbyggnad
 • förståelse för hur olika sökmetoder fungerar
 • kunskap om hur Explain-funktionen kan användas  för att tolka sökvägar
 • kännedom om  hur valet av sökmetod kan påverkas
 • information om prestandahöjande åtgärder vid formulering av SQL
 • information om tillägg i senare DB2-versioner

Förkunskaper

Kunskaper om SQL och DB2 motsvarande kursen DR16 – DB2 programmering workshop
samt en tids praktisk användning av SQL/DB2.

Allmänt

Kursmaterialet är skrivet på svenska.

Innehåll

 • Hur lagras rader fysiskt
 • Olika typer av Tablespace
  Hur påverkar valet av Tablespace mitt program
 • Sökmetoder – för och nackdelar
  Hur påverkar jag valet av sökmetod
 • Utvärdering av SQL
  Vad händer i DB2, Stage 1 och Stage 2
 • Lock Avoidance
  Hur påverkar det  min programmering
 • Optimize for n Rows
  Hur påverkas mitt program
 • Outer Join – Table Expression
 • Join
  Nested Loop Join, Hybrid Join, Merge Scan Join
 • IN, OR eller UNION
  Vilket är effektivast
 • Specifikt värde i en tabell
  Hur kontrollerar jag effektivast
 • CPU-förbrukning och kör-tider
  Hur räknar jag själv fram värden
 • Filterfaktor – en beskrivning
 • Partition Scan
  När får jag detta och vad händer
 • Utility- kontra applikations-program
 • Flera SQL-uttryck – samma svar
  Varför skriva på det ena eller andra sättet
 • Design av DB2 applikationssystem
 • Nyheter i senare versioner av DB2

Kurslängd

5 dagar. Kursen kan delas upp i pass om två respektive tre dagar.

Kurspris

Kursen offereras separat.


 


cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige