Old CB01

 

Äntligen – en komplett COBOL-utbildning !

35 intensiva och utmanande dagar.

Grundutbildning för blivande COBOL-programmerare i z/OS-miljö. Kursdeltagare från högskola, universitet eller liknande.

Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter i COBOL och DB2-programmering som gör att du enkelt kan arbeta som programmerare i IBM z/OS-miljö. Under 35 dagar kommer teori att blandas med praktik på ett pedagogiskt effektivt sätt. Denna utbildning skiljer sig från längre yrkesinriktade utbildningar på så sätt att du arbetar hela tiden i z/OS utvecklingsmiljö, men framför allt att du på relativt kort tid utbildas till en produktiv programmerare.

Kursledarna har lång erfarenhet av utbildning i miljön, vilket borgar för hög kvalitet. Dom guidar dig med entusiasm genom utbildningens samtliga moment.

Kursen genomförs endast företagsinternt.

 

Innehåll

Block 1 – grunder, 20 dagar

Här kommer du att lära dig att använda utvecklingsmiljön TSO/ISPF, så att du enkelt kan hantera olika filer och dataset samt behärska editorn. Du kommer även att lära dig allt du behöver veta om JCL, men fokus ligger givetvis på COBOL utöver SQL och DB2-programmering.

 • z/OS med TSO/ISPF från grunden [visa]
 • COBOL från grunden [visa]
 • z/OS JCL och Utilities från grunden [visa]
 • Programmeringsövningar i COBOL med konventionella filer
 • DB2 programmering workshop [visa]
 • Programmeringsövningar i COBOL med DB2 tabeller

Block 2 – praktikfall, 15 dagar

Här får du arbeta med ett mer omfattande praktikfall för att använda och ytterligare utveckla de kunskaper du införskaffat dig i det tidigare blocket. Utifrån en verksamhetsbeskrivning och ett informationsbehov kommer du att konstruera både program och databastabeller samt programmera. Detta innebära att du får lära dig grunderna i programstrukturering och konstruktion, för att förstå, och själv kunna göra en detaljerad struktur. Utöver detta så får du lära dig hemligheterna i datamodellering så att databastabeller känns mer naturliga.

 • Genomgång av praktikfall
 • Analys av förutsättningarna i praktikfall
 • System och programkontruktion, redovisning
 • JSP från grunden [visa]
 • Programmering av utvalda program i praktikfall
 • Datamodellering från grunden [visa]
 • Analys av datamodell i praktikfall.
 • Programmering av utvalda program i praktikfall
 • Redovisning
 • Summering

Block 3 – påbyggnad

Detta block består av ett antal kurstitlar som genomförs vid behov efter en tids ytterligare praktik.

 • IMS översikt , Monitor 1 dag [visa]
 • CICS programmering från grunden, Monitor 4 dagar [visa]
 • DB2 Prestanda och optimal SQL, Monitor 5 dagar [visa]
 • IMS DC Application Programming, IBM – U3718 2 dagar [visa]
 • DL/I programmering från grunden, Monitor 3 dagar [visa]
 • Technical Introduction to IBM Webspere MQ, IBM – WM008E, 1 dag [visa]
 • IBM Webspere MQ Application Development, IBM – WM503SE alt WM501SE, 3 dagar [visa]

 

Kurslitteratur

MONITOR IT-utbildning tillhandahåller eget utbildningsmaterial skrivet på svenska.
IBM Svenska AB tillhandahåller utbildningsmaterial skrivet på engelska

Referenslitteratur

IBM z/OS Internet Library [visa]

IBM Redbooks Library [visa]

 • Introduction to the New Mainframe: z/OS Basics [visa]

Murach Mainframe Books [visa]

Detta är några titlar som vi rekommenderar. Några bör efter överenskommelse köpas in till varje kurstillfälle.

 • Murach’s Mainframe COBOL
 • Murach’s OS/390 and z/OS JCL
 • Murach’s CICS for the COBOL Programmer
 • IMS for the COBOL Programmer, Part 1,2
 • DB2 for the COBOL Programmer, Part 1,2
 • . . .

 

Kurspris

Kursen offereras på begäran.cobol-kurs Cobolskolan Sverige
Innehar F-skattsedel Org.nr: 470730-2651
Telefon: 0708 676 537
info@cobolskolan.se

 
 
 
 
   
 
 
  Cobolskolan Sverige